Städlogik tillhandahåller supporttjänster inom Städplanering och kalkylering, Upphandling, Utbildning och Kvalitetskontroll. Behovsanpassade lösningar för fastighetsägare, upphandlande myndigheter och städ-verksamheter inom offentligt- och privat näringsliv. Tjänster för en ökad städkvalitet och mer hållbara resultat.

PLANERING

UPPHANDLING

UTBILDNING

UPPFÖLJNING

Kartläggning av de behov  din verksamhet står inför
för att möta och leva upp
till ställda krav och förväntningar.
 

Städtidsplanering med nyckeltalsberäkning och implementering av RengöringsSystemetet© Windowsversion 5.
 

Teknisk support i samband med upphandling av professionell städservice och entreprenad.Stöd vid framtagning och sammanställning av upphandlingsdokument såsom förfrågningsunderlag med tillhörande tekniska bilagor.

Behovsanpassad utbildning för beställare och utförare av professionella städ-tjänster.Från branschmässig SRY utbildning mot Yrkesbeviset för städare till professinell städteknik och underhåll till planering och kvalitets-
kontroll enligt INSTA800.

Uppföljning av levererade städresultat och implementering av Svensk standard SS-INSTA800.Kontrakts- och avtals- uppföljning mot gällande skallkrav och förutsättningar inom uppdraget. Optimering och utveckling.

Kontakta Städlogik för mer information om kostnadseffektiva och kvalitetshöjande tjänster baserat på din verksamhets förutsättningar och behov. Det lönar sig!


Copyright© 2019