Städlogik tillhandahåller RengöringsSystemet® från Aps Data Know How. Ett Windowsbaserat professionellt planeringsprogram för administration och beräkning av städuppdrag. Digitalisering mot hållbar kalkylering och en tydligare kommunikation för kund och städare.

Programmet bygger på nyckeltalsberäkning genom registrering av kunders- och lokalers förutsättningar. Med denna moduluppbyggnad skapas en användarvänlig och ledande funktion med utvecklande lösningar för både utförare och förvaltare av städtjänster.

Som indata används befintliga ritningsunderlag eller lokal- register vilka ligger till grund för städplaneringen.

rengöringssystemet

     programmoduler

Städplanering med administration av kunders-, byggnaders- och lokalers förutsättningar handlar om hållbarhet och renare resultat genom kalkylering. Både vid budget- och resursberäkning men även som simulering vid förändringar. Rätt planerad städing skapar en hållbar och trivsam miljö att bedriva verksamhet i. Felaktigt genomförd leder den till allmänt missnöje, bristande hygien och onödiga kostnader. 

Levererad städkvalitet dividerat med Förväntad städkvalitet = 1,0

Om den levererade städkvalitén underskrider den förväntade städkvalitén uppstår läge 0,5. Städningen är lönsam men kunden är sannolikt missnöjd. Om den levererade städningen överskrider den förväntade städkvalitén uppstår läge 1,5.
Ett mervärde där kunden sannolikt är väldigt nöjd men där städningen kan drabbas
av lönsamhetsbrist. 

Alla fastigheter och städuppdrag är unika i frågan om de förutsättningar som påverkar städbehovet, kostnaderna och de nyckeltal som uppstår. Att göra rätt kostar mindre än att göra fel. En schablonisering av nyckeltal för städningen leder allt som oftast till bristande resultat och omöjliggör hållbara städkalkyler.

RengöringsSystemet® ökar din verksamhets möjligheter att nå förväntade mål. Städplanering med kalkylering tydliggör kommunikationen runt städuppdrag både för kund och städpersonal, ordinarie som vikarierande.

RengöringsSystemet® är ett Modul- program vilket innebär att användaren kan välja de funktioner som önskas och när som helst upp- gradera med ytterligare progam- delar när så önskas.

- Grundmodul
- Kalkylmodul
- Mätmodul
- Arbetsplaneringsmodul
- Kvalitetskontrollsmodul
- Ekonomimodul
- Rapportgenerator


RengöringsSystemet® erbjuds i tre olika programstorlekar där Light- versionen är instegsnivån för upp- till ca. 1000 registrerade lokaler.

- Lightversion
- Standardversion
- Professionalversion

Städning är en produkt som de flesta människor underskattar och nästan alla har en åsikt om. Genom underskattning uppstår brister, missnöje och onödiga kostnader. Något som med enkla medel kan undvikas genom ökad förståelse och rätt verktyg.

Hämta pdf med information om programmets funktioner och moduler.

Kosnadsfri nedladdning av demoversion via Aps Data Know How.

Uppdatering av ditt program via Aps Data Know How (kräver aktivt Service- och Uppdateringsavtal).

Kontakta Hotline för teknisk programsupport och fjärr- anslutning (Aps Data Know How). 

Kontakta Städlogik för mer information och kostnadsfri demo av RengöringsSystemet® Det lönar sig!


Copyright© 2019